Gwarancja

Firma

Na nasze produkty udzielamy 5 letniej gwarancji, gdy produkt został zakupiony razem z usługą montażu. Gwarancją objęte są okucia (ramki) i części mechaniczne (wózki dolne i prowadniki górne) systemów Komandor. Pozostałe elementy zabudowy objęte są 12 miesięczną gwarancją od daty zakupu z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych. Wady w/w części ujawnione w okresie gwarancji a powstałe z winy producenta są usuwane bezpłatnie. Gwarancja Komandor nie obejmuje części szklanych i elementów z płyty laminowanej w zakresie uszkodzeń mechanicznych a także wad powstałych na wskutek niewłaściwego użytkowania produktów lub jego części oraz normalnego zużycia eksploatacyjnego.W przypadku sprzedaży elementów montowanych samodzielnie przez klienta udzielamy 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży. W tym wypadku gwarancja oznacza, że nieprawidłowo działający element zostanie wymieniony na wolny od wad pod warunkiem dostarczenia go przez Klienta do najbliższego Zakładu Kompletacji z dokumentem zakupu.